ziałające na polskim rynku firmy są coraz nowocześniejsze, funkcjonują bardziej profesjonalne i na szerszą skalę. Co umożliwiło ten postęp? Otóż zastosowanie innowacyjnej strategii, jaką jest outsourcing.
A PO POLSKU?
Angielskie słowo „outsourcing" powstało z połączenia „outside" (zewnętrzny) i „resources" (środki, zasoby). Oznacza więc wykorzystywanie zasobów zewnętrznych polegające na przekazaniu wyspecjalizowanym podmiotom, które nie są pracownikami naszej firmy, pewnych ważnych zadań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa po to, by wykonały je lepiej, sprawniej, bardziej profesjonalnie.
Outsourcing najczęściej dotyczy kwestii nie związanych bezpośrednio z główną działalnością firmy, z generowaniem dochodu. Chodzi tu raczej o usługi niezbędne z punktu widzenia dobrej organizacji przedsiębiorstwa, - jak usługi ochroniarskie, prawnicze, informatyczne, księgowe czy prace ekipy sprzątającej – lecz nie będące celem jego funkcjonowania.
ZROBIĆ WIĘCEJ ZA MNIEJ
Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my -- Henry Ford, 1923
Najczęstszą przyczyną wprowadzenia praktyk outsourcingowych jest chęć obniżenia kosztów i uniknięcia sytuacji korupcjogennych. Pracodawcy dzięki outsourcingowi płacą niższe składki i nie muszą prowadzić pełnej dokumentacji kadrowo-finansowej (zatrudnionych przez firmę zewnętrzną) wykonawców. Stąd też oszczędzają na wynagrodzeniach, urlopach, zabezpieczeniach socjalnych, emerytalnych i chorobowych pracowników. Nie ponoszą też kosztów i ryzyka pozyskania personelu oraz ich ewentualnego szkolenia. Ponadto nie płacą za utrzymanie stanowiska pracy - począwszy od dzierżawy pomieszczenia, w którym pracuje zespół, poprzez amortyzację sprzętu biurowego, połączeń telefonicznych, a skończywszy na zużyciu energii.
Obecnie zasoby zewnętrzne są powszechnie dostępne, prezentują wysoką jakość, a przede wszystkim kosztują mniej niż zaangażowanie wewnętrznych rezerw siły roboczej. Podwykonawcy realizują powierzone im zadania w sposób rzetelny, profesjonalny, przy użyciu sprzętu, którego zakupienie dla potencjalnego przedsiębiorcy byłoby niepotrzebną inwestycją. Świadczone przez nich usługi są celem ich działalności, dlatego też angażują oni wszelkie środki w podniesienie poziomu jakości powierzonych im zadań.
Bardzo popularny jest dziś outsourcing IT. Korzystanie z usług profesjonalistów zapewnia dostęp do najlepszych technologii, metod, sprzętu. Firmy, które przodują w danej dziedzinie zatrudniają ludzi z wysokimi kwalifikacjami, doświadczeniem, pracujących z wieloma firmami mającymi podobne problemy. Klienci tych specjalistów osiągają przewagę konkurencyjną, eliminują konieczność ciągłego podążania za technicznymi nowinkami oraz ponoszenia dużych nakładów na szkolenia.
TYLKO TO, CO WAŻNE
Outsourcing pozwala  na zwiększenie efektywności i skuteczności poprzez skoncentrowanie się na macierzystej działalności kluczowej (core business) decydującej o pozycji na rynku. Zastosowanie tej strategii umożliwia realizację celów przedsiębiorstwa bez konieczności martwienia się o kwestie organizacyjne. Przyczynia się także do pomnażania dochodu, redukcji kosztów, a co za tym idzie poprawy wyników ekonomicznych i ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności. W wyniku outsourcingu następuje uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych zakładu macierzystego skutkujące poprawą zarządzania. Zespół całą swą energię angażuje w realizację planów - zdobywanie nowych klientów oraz rynków, a także w poprawę jakości produktów, świadczonych usług i wizerunku firmy.
KROK PO KROKU
Aby proces wdrożenia był jak najbardziej efektywny, musi on przebiegać etapami. Można tutaj wyróżnić 5 kroków:
  1. Na początku należy dokładnie przyjrzeć się funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz jego organizacji; przeanalizować potrzeby firmy i ocenić zasadność wprowadzenia outsourcingu. Konsekwencją jest decyzja, które funkcje mają być wydzielone, po czym przekazane zewnętrznym jednostkom.
  2. Kolejny etap to nawiązanie kontaktu z firmą usługową, planowanie procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się procedury współpracy.
  3. Realizacja zaplanowanych działań.
  4. Monitoring efektywności, opłacalności i zasadności usługi outsourcingu.
  5. W przypadku niezadowolenia lub zaobserwowania pewnych słabych stron następuje modyfikacja procesu outsourcingu albo zmiana współpracownika.
NIC NIE RYZYKUJESZ
Jak wiadomo każda ważna decyzja w przedsiębiorstwie wiąże się z koniecznością inwestycji, które są wielkim ryzykiem. Rynek, ilość przedsiębiorstw, polityka rządowa, warunki finansowe - znajdują się w nieustannym ruchu, ciągle podlegają fluktuacji, co nie stwarza warunków poczucia bezpieczeństwa. Podążanie w ślad za tymi wszystkimi przeobrażeniami, zmienianie „skóry" jak kameleon, wymaga dużych nakładów finansowych i wiąże się z wielkim ryzykiem. Natomiast dostawcy usług outsourcingowych mogą sobie pozwolić na inwestycje umożliwiające im bycie „na czasie", gdyż inwestują w pewnym sensie w imieniu swoich klientów – im lepszy sprzęt i technologia, tym droższa, ale też bardziej profesjonalna usługa. W ten sposób ryzyko jest rozdzielane pomiędzy firmę outsourcingową oraz przedsiębiorstwa korzystające z jej urządzeń i know-how. Dzięki temu zleceniodawcy są bardziej elastyczni, szybciej dostosowują się do zmian na rynku i mają większe poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, przedsiębiorca ma całkowitą dowolność w wyborze wykonawcy. Może się zapoznać z ofertą wszystkich firm świadczących daną usługę na rynku i wybrać tę, która jego zdaniem okaże się najlepszym współpracownikiem. Jeśli jednak nie będzie zadowolony z jej pracy, zawsze może zrezygnować lub do kolejnego przedsięwzięcia podobnego typu po prostu zatrudnić kogoś innego.
PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY
Potwierdzeniem sensowności i opłacalności stosowania outsourcingu jest fakt, że coraz więcej polskich firm wykorzystuje tę strategię, osiągając bardzo dobre efekty. Biorą przykład z największych rekinów biznesu, ogromnych korporacji, które outsource'ują nawet support lub część produkcji. Wielkie koncerny przekazują część procesu produkcyjnego do krajów o tańszej sile roboczej (zwłaszcza do państw azjatyckich), a najpopularniejsze są usługi świadczone przez firmy hinduskie. Stąd mnóstwo produktów na rynku posiada magiczny napis MADE IN CHINA.

Prześlij komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.