Z jednej strony podczas wakacji nie chcemy myśleć o pracy, a z drugiej mimochodem zaczynamy robić podsumowania i plany. Zastanawiamy się, co byśmy chcieli zmienić po urlopie. Mamy więcej czasu, żeby dostrzec, czego nam brakowało, co zaniedbywaliśmy w ostatnich miesiącach. Rozmawiamy z dr Joanną Żukowską, ekspertem i coachem firmy IMMOQEE o tym, czym jest kariera, jak sprawdzić, czy mamy w życiu balans i jak dbać o rozwój osobisty.

- Z jakich narzędzi coachingowych warto skorzystać, jeśli chcemy bardziej refleksyjnie zastanowić się nad swoim życiem?
Bardzo pomocne jest tzw. koło priorytetów. To narzędzie, za pomocą którego współpracują coachowie z pracownikami, ale równie dobrze można je samodzielnie przygotować. Dzięki niemu będziemy mogli ocenić, czy w naszym życiu jest zachowany balans i przekonać się, czy podążamy za swoimi priorytetami.

- Na czym dokładnie polega koło priorytetów?
- Należy wytypować kilka obszarów, które są dla nas najważniejsze. Najlepiej od 4 do 10. Zwykle są to: praca, rozwój osobisty/samorealizacja, rodzina, relacje z przyjaciółmi i znajomymi, pieniądze, pasje/zainteresowania, zdrowie, kariera, ale rozumiana nie tylko w aspekcie finansowym, ale jako źródło rozwoju, satysfakcji, spełnienia itp. Każdemu z priorytetów przyznajemy punkty: od 1 do 10 – w ten sposób ustalamy kolejność priorytetów, na ile jest on dla nas ważny i jak wypada na tle innych priorytetów. Następnie dokonujemy analizy. Na przykład nasze hobby sytuuje się na miejscu 4. Zastanawiamy się, ile czasu i energii mu poświęcamy. Może się bowiem okazać, że coś jest dla nas bardzo ważne, ale zepchnięte na margines, zaniedbane. Stworzenie i przeanalizowanie koła priorytetów może być punktem wyjścia dla zmian. Dzięki temu możemy zweryfikować rzeczywistość, zestawić stan faktyczny z naszymi wyobrażeniami. Być może nasz ogólny rozwój hamuje miejsce, w którym pracujemy. A może rozwiązaniem będzie zmiana zawodu czy przekwalifikowanie. A może powinniśmy bardziej popracować nad organizacją czasu i samodyscypliną. Taka autorefleksja pozwoli podjąć nowe decyzje, ustalić na nowo priorytety i zadbać o to, by faktycznie znaleźć dla nich czas i miejsce.

- Jakie jeszcze inne narzędzia mogą być pomocne?
- Warto co jakiś czas stosować znaną i tradycyjną metodę, czyli analizę SWOT. Polega ona na określeniu swoich mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. Możemy ją odnieść zarówno do obecnego miejsca zatrudnienia i stanowiska, ale też do szeroko rozumianego rozwoju osobistego. Kiedy zastanawiamy się, czy np. podjąć studia podyplomowe, czy założyć własny biznes, wyjechać na rok z kraju, czy zapisać się do klubu fitness albo na kurs fotograficzny – SWOT pozwoli nam podjąć decyzję, bliżej przyglądnąć się swoim pomysłom, zbadać swój potencjał.

- Analiza analizą, ale gdy przychodzi codzienność to znów łatwo zapomnieć o wyciągniętych wnioskach...
- Dlatego należy od razu przygotować plan działania. Nawet małymi kroczkami, ale tak, by były one regularne i konsekwentne. Najlepiej jest zrobić harmonogram na kilka miesięcy albo do końca roku. Zapisać wyzwania i weryfikować, na ile udało nam się trzymać planu. Za każdy taki wysiłek, zrealizowane zadania możemy nagradzać samych siebie, gdyż to działa motywująco. Warto dbać nie tylko o wyzwania stricte zawodowe, dotyczące kariery rozumianej jako sukcesy i osiągnięcia, zrealizowane zadania, starania o awans itd. Wyzwaniem może być na przykład codzienna porcja ruchu i aktywności fizycznej, spotkania ze znajomymi, wyjście do teatru, nauka języka obcego czy ukończenie szkolenia e-learnigowego, a więc różne, drobne elementy, które dają dam radość i składają się na szeroko rozumiany rozwój.

- Rozwój osobisty i rozwój zawodowy. Dwa pojęcia, ale czy od siebie oderwane?
- W żadnym wypadku. To dwa obszary, które się wzajemnie uzupełniają i przeplatają. Nasza praca ma duży wpływ na życie osobiste i odwrotnie. Gdy praca daje nam zadowolenie, czujemy, że robimy to, co chcemy i na czym nam zależy, to rozwijamy się, zdobywamy umiejętności, które są cenne nie tylko w pracy, ale w życiu w ogóle. Jeśli brakuje harmonii pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, to nie odczuwamy w pełni satysfakcji.

- Mądre myślenie o karierze polega na....
- Na patrzeniu na nią właśnie przez pryzmat rozwoju osobistego. Mądre traktowanie kariery jest wówczas, gdy na przykład ktoś podejmuje decyzje o studiach podyplomowych, dlatego, że mu zależy na zdobyciu nowych umiejętności, doświadczeń, sam dla siebie chce się czegoś nowego nauczyć, a nie dlatego, że czuje presje albo ulega modzie. To przekłada się bezpośrednio na jego rozwój osobisty, plany, marzenia, priorytety. Warto myśleć o karierze jak o nowych wyzwaniach, z których możemy czerpać energię, w których widzimy sens. Dobrze jest też dbać o balans. Dla każdego będzie to oznaczać coś innego, ale ważne, żeby zachować harmonię pomiędzy sferami życia, które są dla nas ważne.

Rozmawiała: Katarzyna Klimek-Michno

Prześlij komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.