Firma, która planuje inwestycje proekologiczne, może pożyczyć od banku pieniądze na preferencyjnych zasadach.Wymiana oświetlenia na energooszczędne daje oszczędności zużycia prądu sięgające nawet 65 proc. Jeszcze większe są one w pomieszczeniach, halach magazynowych i produkcyjnych, w których nie ma okien. Jeśli średni dzienny czas świecenia w przedsiębiorstwie wynosi 12 godzin, to średni okres zwrotu z inwestycji może wynieść kilka miesięcy. By zaoszczędzić, przedsiębiorca może też zastosować energię ze źródeł odnawialnych, np. z modułów fotowoltaicznych montowanych na budynku. Skąd jednak wziąć na to pieniądze?
Druga edycja
Niektóre banki oferują na preferencyjnych warunkach kredyty na inwestycje proekologiczne. Polega to na tym, że jeśli przedsiębiorca w wyniku inwestycji poprawi efektywność energetyczną o co najmniej 20 proc., to otrzyma dotację wynoszącą 10 proc. zainwestowanej kwoty. W przypadku termomodernizacji, której efektem jest zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 30 proc., dotacja wynosi 15 proc.
Dotacje pokrywają część spłaty zaciągniętego kredytu bankowego udzielonego przedsiębiorcom przez banki, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki (NFOŚiGW). Jest to możliwe dzięki drugiej edycji programu PolSEFF (Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce), którą uruchomił Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) we współpracy z NFOŚiGW. W ramach pierwszej edycji zrealizowano ponad 2 tys. projektów inwestycyjnych o łącznej wartości finansowania 180 mln euro. Dzięki nim polskie firmy zmniejszyły roczne zużycie energii o 342 GWh i zredukowały emisję CO2 o 102 tys. ton rocznie.
- Dotychczas zrealizowane projekty programu PolSEFF1 dowodzą, że firmy mogą łatwo zaoszczędzić znaczące sumy wydawane na energię – mówi Magdalena Skłodowska z NFOŚiGW.
Będzie efekt, będą pieniądze
Bankiem, który współpracuje z NFOŚiGW, jest Bank BNP BGŻ Paribas. 
- Wsparcie mogą otrzymać małe i średnie firmy zatrudniające do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub dysponują aktywami nie przekraczającymi wartości 43 mln EUR, posiadające dostępny limit pomocy de minimis oraz spełniające inne kryteria programowe. Z programu nie mogą skorzystać rolnicy ze względu na wykluczenie de minimis tj. produkcji podstawowej produktów rolnych z wyjątkiem tych, którzy działają w sektorze przetwórstwa rolnego, który kwalifikuje się do Programu PolSEFF2 – wyjaśnia Gizela Gorączyńska z Biura Programów Publicznych i Innowacji w Banku BGŻ BNP Paribas.
Umowy kredytowe muszą być zawarte do końca grudnia 2015 r. Po zakończeniu inwestycji i po jej pozytywnej weryfikacji przez weryfikatora, wypłacana jest bezzwrotna dotacja na spłatę kapitału kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji. Dotacja wynosi 10 lub 15 proc. wartości udzielonego przez bank kredytu i jest przekazywana przez NFOŚiGW do końca 2016r.
- Oprocentowanie kredytu jest zmienne oparte o trzymiesięczny WIBOR i powiększone o indywidualnie negocjowaną marżę banku. Okres finansowania wynosi maksymalnie 10 lat – informuje Gizela Gorączyńska.
Program Polseff2 obejmuje w praktyce większość projektów inwestycyjnych (poza niektórymi projektami wykluczonymi programowo), których rezultatem jest poprawa efektywności energetycznej, na poziomie min. 20 proc. Do tej grupy najczęściej zaliczają się projekty polegające na wymianie maszyn i urządzeń na bardziej efektywne energetycznie. Odrębną grupą projektów stanowią inwestycje związane z termomodernizacją budynków. W ramach tej grupy finansowane są inwestycje związane zarówno z ociepleniem budynku i wymianą okien, jak również nakłady związane z wymianą oświetlenia, wymianą ogrzewania, wentylacji itp. Projekty termomodernizacyjne muszą spowodować oszczędność energii na poziomie min 30 proc. Maksymalna wysokość kredytu wynosi 1 mln euro. Do kosztów inwestycji można zaliczyć również zakup i wdrożenie systemu zarządzania energią. Dodatkowy bonus z wdrożenia takiego systemu to dotacja w wysokości 15 proc. inwestycji (maksymalnie 10 tys. zł).

- Zainteresowanie jest znaczące, bo małe i średnie firmy zaczynają coraz częściej zwracać uwagę na poziom kosztów energii w przedsiębiorstwie. Procedury otrzymania kredytu w ramach programu Polseff2 są uproszczone. Dodatkowym atutem jest krótki proces kwalifikowania do programu przy inwestycjach na zakup zarejestrowanych na dedykowanej liście (LEME) efektywnych energetycznie maszyn, urządzeń i materiałów a tym samym droga do otrzymania kredytu jest jeszcze bardziej skrócona.
Wnioski są oceniane przez dedykowanych do programu konsultantów i inżynierów. Pomoc techniczna specjalistów opłacana jest ze środków unijnych dlatego klienci banku nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem ocen energetycznych bądź audytów – informuje Gizela Gorączyńska.

Dodaje, że w pierwszej edycji programu najintensywniej korzystały z niego przedsiębiorstwa z branży spożywczej, budowlanej, obróbki metali oraz poligraficznej jak również dużym zainteresowaniem cieszyły się projekty termomodernizacji budynków.
Unijne wsparcie
NFOŚiGW prowadzi również nabór wniosków od przedsiębiorców w programie „Wsparcie przedsięwzięć z zakresu niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, część 1) e – Kumulator – ekologiczny akumulator dla przemysłu. Jest on skierowany do przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi, energią i zmniejszyć szkodliwą emisję. Przystępując do programu, można liczyć na pożyczkę od 0,5 mln zł do 90 mln zł, która obejmuje do 75 proc. kosztów przedsięwzięcia. Może być przekazana przedsiębiorcy w dwóch formach: pożyczki preferencyjnej (oprocentowanie 3-miesięczny WIBOR, nie mniej niż 2 proc. w skali roku, okres finansowania maksymalnie 15 lat) lub pożyczki na zasadach rynkowych. W programie jest także bonus: możliwość (po spełnieniu określonych warunków) umorzenia pożyczki preferencyjnej nawet do 20 proc.
- Program będzie uzupełniany o wsparcie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i energetyczne wykorzystanie odpadów i osadów ściekowych, ale dopiero po ostatecznym przyjęciu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2012 – informuje Magdalena Skłodowska z NFOŚiGW.
W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko będą też pieniądze na zwiększanie efektywności energetycznej, ale na szczegóły trzeba poczekać do jesieni.

Prześlij komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.