Szpital nie odmówi już przyjęcia na oddział dziecka ze skierowaniem od pediatry, lekarz rodzinny nie wystawi od tak zwolnienia z wf-u, a dziecko do pełnoletności będzie musiało do lekarza zgłaszać się z książeczką zdrowia - m.in. takie zmiany wprowadza od nowego roku Ministerstwo Zdrowia.
Od stycznia 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r., dotyczące ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Z realizacją rozporządzenia, który mówi o tym, że szpital nie może już odesłać chorego dziecka do innej placówki, ministerstwo zdecydowało się nie czekać: przepis zaczął obowiązywać jeszcze we wrześniu 2015. Szpital musi przyjąć chore dziecko Lekarz dyżurny w SOR czy w szpitalnej izbie przyjęć nie ma już prawa odmówić przyjęcia dziecka skierowanego do szpitala przez lekarza rodzinnego, pediatrę lub innego specjalistę bez konsultacji z ordynatorem lub kierownikiem oddziału (bądź ich zastępcami), na który dziecko miałoby być przyjęte. Wynik tej konsultacji musi zostać odnotowany w dokumentacji medycznej. Ma to zapobiec powtarzającym się dramatom, których można było uniknąć, gdyby rodzice chorych dzieci nie byli odsyłani od szpitala do szpitala
Przepis obowiązuje od blisko trzech tygodni. Choć budził obawy, że obowiązkowe procedury w takich przypadkach zdezorganizują pracę Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i izb przyjęć, w praktyce nie powoduje problemów.
Obowiązkowa książeczka zdrowia
W 2002 r. Ministerstwo Zdrowia przestało wymagać posiadania przez dziecko książeczki zdrowia (KZD), które do tego czasu zawierały ważne informacje o dziecku od dnia porodu (od punktów w skali Apgar, przez szczepienia, aż po bilanse na kolejnych etapach rozwoju). KZD zastąpiły wówczas książeczki drukowane przez firmy farmaceutyczne. Wprawdzie było w nich przewidziane miejsce na wszystkie istotne informacje, włącznie z notatkami lekarzy na temat powodów konsultacji lekarskiej, praktyka jednak pokazała, że większość rodziców i lekarzy nie dbało o to, by ich zawartość była aktualizowana. Nowe książeczki będą obowiązkowe od 1 stycznia 2016 r. Wiadomo już, że będą dokumentować rozwój psychoruchowy i fizyczny dziecka od urodzenia do 18. r. ż. - bilanse zdrowia będą częstsze: do obecnie zalecanych dojdą badania po 6., 12. i 18. miesiącu życia i będą powtarzane co rok. Obowiązkiem lekarza będzie wpisywanie do KZD informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, zabiegach itp. W książeczkach będą też informacje o szczepieniach, kontrolach stomatologicznych, badaniach wzroku i słuchu. Dokument będzie zawierał również tabele ciśnienia tętniczego oraz siatki centylowe.
Kolejnymi ważnymi dokumentami będą też obowiązkowe od 2016 r. karta przebiegu ciąży i karta obserwacji porodu, umożliwiające monitorowanie stanu dziecka jeszcze przed jego narodzinami.
Koniec całorocznych zwolnień z wf-u
Od września 2015 r. lekarz rodzinny nie może na stałe zwolnić ucznia z lekcji wychowania fizycznego, a jedynie z wykonywania niektórych ćwiczeń, w zależności od schorzenia. Lekarz ma również wyznaczyć czas, na jaki uczeń jest zwolniony z danej aktywności. Ma to pomóc w opanowaniu sytuacji, w której na lekcjach wf-u nie ćwiczy nawet do 30 proc. uczniów (tak wykazała przeprowadzona w roku szkolnym 2012/2013 kontrola NIK). W praktyce zwolnienie lekarskie ma definiować, jakiego zestawu ćwiczeń dziecko nie może wykonywać (np. po złamaniu nadgarstka uczeń nie będzie wykonywał ćwiczeń obciążających rękę, ale może grać w piłkę nożną).

Prześlij komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.