Kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące mogą liczyć na zmiany związane z ich obowiązkami w pracy. Obowiązujące dotychczas przepisy zostały uznane przez Komisję Europejską za niezgodne z unijnymi regulacjami. Co zmieni się od 1 maja 2017? Przede wszystkim przepisy dotyczące spędzania czasu przed komputerem.

Co się zmieni w kodeksie pracy od 1 maja?

1. kobieta w ciąży może pracować przy komputerze nie dłużej niż 45 minut w ciągu godziny. Czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin w ciągu doby (do tej pory kobieta w ciąży mogła pracować przy komputerze maksymalnie cztery godziny na dobę); Od 1 maja 2017 roku ciężarnej będzie więc przysługiwać 15-minutowa przerwa w każdej godzinie pracy przy komputerze. Po uwzględnieniu przerw jej łączny czas pracy przy monitorze wydłuży się z 4 godzin do 6.
2. kobiety w ciąży nie powinny przenosić ciężarów, przewozić ich na taczkach, wózkach obsługiwanych ręcznie, a także materiałów ciekłych o właściwościach szkodliwych dla zdrowia.

3. kobiety w ciąży powinny unikać prac, które polegają na przetaczaniu przedmiotów o okrągłych kształtach oraz które zmuszają do pchania lub ciągnięcia ciężkich przedmiotów.

4. kobiety ciężarne nie powinny wykonywać prac w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej (przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po tym czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa).

5. wykluczono pracę kobiet ciężarnych i karmiących w kopalniach lub pod ziemią.

6. kobiety, które spodziewają się dziecka nie powinny również wykonywać prac w pozycji wymuszonej. ​

7. podwyższono dopuszczalne normy dotyczące dźwigania ciężarów, dla kobiet karmiących (obecnie normy takie są identyczne dla kobiet w ciąży i karmiących), a także dotyczące przemieszczania ciężarów, które powinny stanowić 1/2 norm określonych dla wszystkich kobiet.

http://www.kobieta.pl/artykul/zmiana-w-kodeksie-pracy-dla-kobiet-w-ciazy